Price(USD):
1 Pcs Dry Reed Pipe
BME280 BME28O LGA IC
BMP280
BMP280 LGA8
1pcs/lot BMP280 In S
BMP280
10pcs/lot BMP280 BMP
D1 Mini + DHT Shield
1PCS 18B20 Temperatu
Broken light sensor
Nano V3 Ethernet Shi
W5500  LQFP48
HC-SR04 Ultrasonic R
5pcs/bag MQ-2 MQ2 sm
Digital Tachometer S
ENC28J60 LAN Etherne
ENC28J60/SS
  • Unit Price($): 1.46
  • Store: IC Store
  • Sold Quantity: 44
UV Detection Sensor
  • Unit Price($): 3.74
  • Store: Your Cee
  • Sold Quantity: 32
New ML8511 UVB UV Ra
  • Unit Price($): 3.55
  • Store: Worldchips
  • Sold Quantity: 74
Weight Sensor Kit -
MAX6675 Module + K T